dijous, 15 de març de 2018

FACEBOOK: NOSTRA SENYORA DEL MAR - GARCIA LORCA

Benvolgudes famílies,

Tota la informació referent a l'escola: fotografies, vídeos, enllaços recomanats, etc. la trobareu a la nostra pàgina de Facebook:  Nostra Senyora del Mar-Garcia Lorca

Us hi esperem!dilluns, 18 de setembre de 2017

SORTIDES 4t 17-18

NOSTRA SENYORA DEL MAR

ACTIVITATS PROGRAMADES QUART CURS DE PRIMÀRIA CURS 2017-18


Castanyada 31 d’octubre a la masia Can Canadell (Comarca del Moianès)
Carnaval 9 de febrer
Colònies principis de juny
Cloenda del curs escolar 22 de juny

L’anglès: la clau per obrir-se al món.
Learning English through theatre. Objectiu: Fomentar l’ús correcte de la llengua anglesa a través del teatre.

El gust per la lectura:
XII concurs petits contes. Objectiu: Fomentar l’escriptura i l’hàbit lector entre el públic escolar.

Bagul de llibres per a les biblioteques escolars del Prat. Objectiu: Motivar els/les nens/es a interessar-se pels llibres (contes, rondalles, cançons.)

Participació en el certamen de Lectura en veu alta.

Educació artística:
L’escola va de bolo: anem al teatre. Objectiu: Donar a conèixer la diversitat de l’oferta teatral i musical.

Coneguem el Prat:
Visita a l’exposició del seguici popular festiu de la ciutat. Objectiu: Conèixer les figures i representacions de la cultura popular i tradicional catalana de la nostra ciutat.

Educació ambiental:
Apropa’t al camp. Objectiu: Donar a conèixer les característiques de la zona agrícola del delta del Llobregat.

El Prat ciutat dels infants
Recordem els jocs d’abans; és jugant com aprenem a viure. Objectiu: Generar un espai de participació i de treball comú entre infants, joves i gent gran.

Un lloc per conviure-hi amb respecte
La Irene i l’Alí. Objectiu: Veure la vida de dos infants després d’una guerra a la seva vida quotidiana.

Aules amb bon tracte: “Un dia vaig ser petit, molt petit”. Objectiu: Afavorir l’empatia dels infants vers la gent gran.

Educació artística/ Educació Física
Jugant amb la dansa. Objectiu: Introduir-se a la dansa per mitjà de la pràctica i millorar la coordinació motriu i el ritme.

Activitats relacionades amb el projecte interdisciplinari: les etapes de la història ELS ROMANS

Domus: tessel·les i mosaics (Museu d’Aqueologia de Catalunya). Objectiu: Conèixer els tipus de decoracions romanes a l’època antiga.

REUNIÓ INICIAL 17-18

REUNIÓ D’INICI DE CURS 2017-2018                    4t CURS DE PRIMÀRIA

Els nens/es han començat un nou curs i ja es troben a l’última etapa de Cicle Mitjà de Primària. Nous reptes els esperen i tot un camí ple d’il·lusions i esforços, sempre conduïts de la mà de tot l’equip docent que forma part de l’escola.
Mestres que imparteixen classe a 4t de Primària:
La tutora Laura Gómez imparteix la majoria de les àrees del curs: Llengua Catalana, Llengua Anglesa, Matemàtiques, Valors i Tutoria. Així, també tindran altres mestres segons les matèries:
Llengua Castellana: Marta Millán
Coneixement del Medi: Pilar Fajardo
Música: Pilar Fajardo
Educació Física: Yolanda Aparicio
Science: Mireia Climent
Complementària de càlcul: Mireia Climent
Complementària de Dictats, Redaccions i Comprensió lectora (català): Mireia Climent
Complementària de Dictats, Redaccions i Comprensió lectora (castellà): Laura Magán
Religió : Marta Millán
Reforç: Núria Augué i Marta Millán
OBJECTIUS QUE ES PRETENEN ASSOLIR AL LLARG DEL CURS
Els objectius estan relacionats directament amb les competències bàsiques que ha d’adquirir l’alumne/a al cicle mitjà de primària:
Creació d’hàbits
Ha d’esdevenir una persona autònoma
Saber escoltar els altres
Ser atent i educat amb mestres i companys/es
Fer un bon ús de l’agenda escolar
Acabar la feina proposada
Mostrar interès per les diferents àrees
Gust pel treball i la responsabilitat
Ha de ser capaç de preparar la motxilla ell mateix
Portar tot el material necessari
Utilitzar correctament les llibretes corresponents a les diferents àrees
Presentar de manera polida i ordenada la feina
Portar al dia el quadern lector
MATERIAL
-          Carpessà amb dues o quatre anelles i fundes de plàstic (una per àrea). Cal posar una etiqueta identificativa a cada plàstic. Romandrà a l’aula.
-          Carpeta senzilla. Conté fitxes. CLASSE/CASA, va i torna cada dia.
-          Estoig 1: bolígraf blau (a poder ser, d’esborrar), llapis, goma, maquineta, regle, llapis de colors. (NO TIPPEX NI BOLÍGRAFS D’ALTRES COLORS QUE NO SIGUIN BLAUS)
-          Estoig 2 (Romandrà a la classe): retoladors, tisores i cola en barra.
-          Llibres i llibretes amb les corresponents portades pintades i enganxades. Cal que les llibretes estiguin etiquetades amb: nom, cognom, curs i àrea.
-          Motxilla: la fan els alumnes però els pares han de revisar-les. Revisar l’horari diàriament.
AGENDA
-          És un element bàsic i d’ús diari. És necessari revisar-la cada dia.
-          IMPORTANT: cal omplir el primer full de l’agenda amb la informació personal. És de gran importància escriure els telèfons.
-          Anotacions a l’agenda:
Deures (matèria, pàgina i exercicis). Ex.: Català:pàg. 15 ex.: 2· i 4L
L(fer deures a la llibreta) · (fer deures al llibre)
Comunicats família/tutora: notes per falta de deures, material, assistència, retards…

-          Els mestres portaran un control dels deures i s’avisarà en cas que no els facin. Cal signar aquests avisos.
-          ALEXIA: plataforma virtual on quedarà enregistrat: agenda (deures, controls, sortides…) assistència i comunicats família/tutor.
FEINA
-          Els deures són OBLIGATORIS.  En cas que no es portin fets els mestres posarem una nota a l’agenda als pares que haurà de ser retornada als mestres signada.
-          Caldrà llegar diàriament uns 10 min, 5 dels quals en veu alta.
-          Els pares cal que revisin la feina que el nen/a fa cada dia a l’escola, el motivi i l’ajudi. A més, és important controlar el temps que se li dedica.
-          Abans de fer els deures és recomanable dedicar un temps a repassar i revisar els continguts que s’han vist d’aquesta matèria a classe. A més a més cal que es vagi estudiant per portar al dia els continguts.
-          Els jocs electrònics i la televisió són els “robatemps” dels estudis dels nens/es. Cal tenir-ne cura  i gestionar-li el temps.

CLASSE
-          NORMES DE CLASSE: estan penjades a l’aula i cadascun dels alumnes té una còpia a la carpeta. Cal respectar-les i tenir-les presents durant tot el curs.
-          ENCARREGATS I FUNCIONS: delegat, secretari, encarregat de material, encarregat de la fila i encarregat de classe.
-          Els alumnes portaran ampolles d’aigua, mocadors de paper i esmorzar (preferiblement en carmanyola). Els dimecres és EL DIA DE LA FRUITA, que la poden portar com esmorzar.
-          LAVABOS: a l’hora del pati.
-          BÚSTIA DE SUGGERIMENTS: Es tracta d’una capsa per recollir notes dels alumnes amb aportacions POSITIVES (felicitacions a companys/es, millores de classe…) Les notes poden ser anònimes i es comentaran a les hores de tutoria.
-          EL DIARI DE 4t: Cada setmana un nen/a s’emportarà el diari a casa i escriurà (d’acord amb les normes d’escriptura d’un diari) els trets més significatius d’aquell dia a l’escola per ell/a. Al final del trimestre es posarà en comú davant de tot el grup-classe.
MATÈRIES
-          LLENGÜES: produirem textos escrits (redaccions) seguint un guió i una autoavaluació; així com nombrosos dictats en les dues llengües. Es donarà molta importància a la lectura i a la comprensió lectora. Es farà ús del diccionari de català i de castellà. Continuarem realitzant els 30 min de lectura diaris ubicats a l’horari en hores diferents (de 12:30 a 13:00 o bé de 16:30 a 17:00).
-          MATEMÀTIQUES: Repassarem la suma, resta i multiplicació. Introduirem la divisió i continuarem amb la pràctica de resolució de problemes. A més, caldrà agilitzar la velocitat del càlcul mental. És molt important saber-se perfectament les taules de multiplicar. Es farà èmfasi en mesura i geometria.
-          CONEIXEMENT DEL MEDI: aprendrem a seleccionar la informació més important i farem esquemes i resums.
-          ANGLÈS: Es treballaran les 5 skills: reading, listening, writing, speaking and grammar a través de diferents interaccions. S’introduirà nou vocabulari el qual s’ha d’aprendre i anar repassant. Es recomana escoltar les cançons a casa per tal de consolidar el vocabulari i els continguts treballats.
-          EDUCACIÓ FÍSICA: Els alumnes han de portar el xandall de l’escola, una ampolla d’aigua, una tovalloleta i impermeable en cas de pluja per poder realitzar les classes els dimecres. Cal portar-ho en una motxilla petita.
-          MÚSICA: Els nens/es necessitaran una flauta a partir del 1r trimestre. És important que repassin les partitures treballades.
-          COMPLEMENTÀRIES:  2 hores seran dedicades a Science , 1 hora a Càlcul, 1 hora a dictats i redaccions i redaccions en català i l’altre hora a fer-ho en castellà.
-          PROJECTE INTERDISCIPLINARI: Les etapes de la història “Els romans”.
CONTROLS
-          Els controls que facin els nens/es a l’escola es lliuraran als pares per tal que puguin revisar-los.
-          Els controls es tornaran signats al professor/a, el pròxim dia que toqui la matèria de la prova realitzada.
-          Fitxes de repàs com a guia d’estudi (a anglès faran les pàgines pertinents del “Beep on Grammar”.
       REPÀS PELS EXÀMENS
-          La mestra farà fotocòpies del repàs de cada tema de les assignatures de català, castellà, matemàtiques i coneixement del medi.
-          Les entregarà a cada nen/a perquè les faci a casa amb ajuda. Es tracta d’una guia per ensenyar-los i ajudar-los a estudiar (recordem que les fitxes ben fetes, entregades el dia del control i signades sumen 0’5 punts a la nota final)
-          Cada nen/a les ha d’entregar fetes i signades pels pares el mateix dia de l’examen.

Altres recomanacions, orientacions i consells
-          La puntualitat és una virtut que s’ha de fomentar des de ben petits, convertint-la en un hàbit. Una persona impuntual per costum és signe de falta de responsabilitat.
-          Les faltes d’assistència a classe han d’estar justificades via agenda. Cal que els pares avisin per telèfon a l’escola si un nen ha de faltar. També si ha de sortir abans i per quin motiu. En cas de faltar durant un dia o més caldrà omplir i retornar el paper de “justificació d’absència” que facilitarà el tutor.
-          És important que els alumnes participin en les excursions i activitats que es desenvoluparan al llarg del curs. Totes elles tenen una relació amb el currículum corresponent i estan adreçades a les seves edats.